Giới Thiệu

Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NHÂN ĐẠO Địa chỉ: 648/28 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.39.931.370


 A. Giới thiệu nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

Nguyễn Tăng Thành

Trưởng phòng

- Phụ trách chung

2

Mai Lương Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng

- Phụ trách khảo thí trình độ trung cấp - Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.

3

Trần Huỳnh Vân Anh

Chuyên viên

- Phụ trách quản lý, kiểm soát thực hiện chuyên môn đào tạo trình độ trung cấp, liên kết đào tạo

4

Võ Ngọc Hoài Dung

Chuyên viên

- Phụ trách quản lý, kiểm soát thực hiện chuyên môn đào tạo trình độ Sơ cấp, ĐTTX, liên kết đào tạo

5

Lê Thành Lực

Nhà giáo

- Giảng dạy bộ môn chung và Bộ môn Kinh tế - Công tác xã hội

6

Nguyễn Ngọc Chấn

Nhà giáo

- Giảng dạy bộ môn chung và Bộ môn Kinh tế - Công tác xã hội


B. Chức năng - Nhiệm vụ

  • Xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo;
  • Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/Bộ môn thực hiện quá trình đào tạo;
  • Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo, phụ liệu học tập các trình độ;
  • Tổ chức thực hiện công tác khảo thí;
  • Quản lý, kiểm soát, hướng dẫn Phòng, Khoa/Bộ môn thực hiện phần mềm Quản lý tuyển sinh, học sinh; Quản lý đào tạo.
  • Thực hiện công tác tự đánh giá của Phòng Đào tạo và Tham gia thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo 03 nghề trọng điểm và thư ký Hội đồng tự đánh giá của Trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

Bài Viết Liên Quan