Giới Thiệu

Phòng Công tác học sinh

Phòng Công tác học sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý học sinh về học tập và rèn luyện từ khi vào học đến khi ra trường, tổ chức hoạt động của Trường gắn với chính quyền địa phương, xây dựng mối quan hệ với các ban ngành, đoàn thể và UBND các phường trong Quận để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

1. Chức năng

  • Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các quy định của Bộ LĐTB&XH và của địa phương trong công tác học sinh, thực hiện các biện pháp thích hợp để công tác học sinh hoạt động nền nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ và đảm bảo cho học sinh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;
  • Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý học sinh về học tập và rèn luyện từ khi vào học đến khi ra trường, khảo sát sau khi tốt nghiệp, đảm bảo được hiệu suất đào tạo; chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho học sinh. Cung cấp cho học sinh những thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh.
  • Tổ chức hoạt động của Trường gắn với chính quyền địa phương trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện hỗ trợ cộng đồng thông qua công tác xã hội; huy động, vận động các nguồn lực để trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong quận 3;
  • Xây dựng mối quan hệ với các ban ngành, đoàn thể và UBND các phường trong Quận để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương (việc làm, lao động, đào tạo ...); tham mưu đề xuất tổ chức đào tạo nghề miễn, giảm học phí cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người lớn tuổi, tập trung các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bộ đội xuất ngũ.
    ​​​​​​​

2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của phòng

STT Họ & tên Chuyên ngành Chức vụ
1 Thạc sĩ Nguyễn Thành Ý

Luật Hành chính – Hiến pháp; Kỹ sư Điện tử - Viễn thông

Trưởng phòng
2 Cử nhân Nguyễn Minh Chánh Luật học Nhân viên Quản lý học sinh
3 Huỳnh Thị Bích Trâm Chăm sóc sắc đẹp

Nhân viên chiêu sinh, giới thiệu việc làm

 

Bài Viết Liên Quan