Thư Viện Video

Dạy Văn Hóa Kết Hợp Với Dạy Nghề Mô Hình Đào Tạo Nhiều Lợi Ích

Dạy văn hóa theo chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp dạy nghề là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên. Mô hình kép này đã đang được triển khai hiệu quả tại Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh, không chỉ đáp ứng nhu cầu người học mà còn góp phần tạo sự phát triển cân đối về cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển KTXH của tỉnh.