THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ KHÓA 2022, HKIII NĂM HỌC 2023-2024