CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho Đoàn viên, thanh nhiếu niên trường Trung cấp nghề Nhân Đạo về truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Chấp hành Chi đoàn trường TCN Nhân Đạo đã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm tháng 3, sinh hoạt dưới cờ tìm hiểu và đố vui về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 3 năm 2023.

Chủ trì buổi sinh hoạt là cô Võ Ngọc Hoài Dung – Bí thư Chi đoàn trường TCN Nhân Đạo. Cô đã trình bày về truyền thống, lịch sử thành lập cũng như ý nghĩa nhân văn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra cô còn giới thiệu rõ hơn về bài Đoàn ca, giới thiệu về người Đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng, đó là đồng chí Lý Tự Trọng. Anh đã hy sinh vào năm 17 tuổi. Tiếp theo buổi sinh hoạt là phần đặt câu hỏi cho các em học sinh. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các em học sinh đã nhiệt tình, phấn khởi giơ tay trả lời và nhận được các phần quà hấp dẫn do Ban Chấp hành Chi đoàn trường chuẩn bị.

Ban Chấp hành Chi đoàn trường TCN Nhân Đạo sẽ có nhiều kế hoạch hơn nữa để kết nối, xây dựng, phát triển thêm tinh thần, lý tưởng, đạo đức của thế hệ trẻ trường TCN Nhân Đạo.