Tuyển dụng lao động phổ thông 

Tuyển 10 nhân viên Nam, làm việc Tp HCM