Tuyển dụng lao động ngành điện lạnh 

Tuyển 5 lao động Nam làm việc tai TPHCM