Tuyển dụng lao động điện lạnh 

Tuyển 3 NV làm việc Quận 8 TP.HCM