Tuyển dụng điện Công Nghiệp 

Tuyển 20 NV Trình độ Cao Đẳnglàm việc Tp. HCM