Dạy nghề "Kế Toán Doanh Nghiệp" trình độ trung cấp 


Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

 Mục tiêu:

- Đào tạo nhân viên trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp. Có kiến thức và kỹ năng về kế toán, tài chính, tin học, kinh tế,…thực hiện tốt việc hạch toán kế toán tài chính bằng tay và thành thạo trên máy tính. Có kỹ năng thực hành và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện hành

- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán

- Tổ chức công tác kế toán phù hợp tình hình hoạt động doanh nghiệp

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

- Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp cấp 2 hoặc tương đương

Thời gian học: 2 năm

I. Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, với lực lượng GV 100% chuẩn giáoviên dạy nghề cấp quốc gia:

 STT

Họ và tên

Chuyên Môn

Chức Vụ

1

Ths. Đinh Công Danh

Kinh tế

Trưởng Khoa

2

Ths. Ngô Thị Thanh Hòa

Kế Toán

Giảng viên

3

Ths. Lê Trọng Tín

Kế Toán

Giảng viên

4

Ths. Trần Thành Cường

Kế Toán

Giảng viên

5

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

Kinh tế

Giảng viên

6

Ths. Hà Thị Lệ Phương

Kế Toán

Giảng viên

7

Th.s. Nguyễn Thị Nam

CNTT

Giảng viên

8

Th.S Trần Trung Lạc

QTKD

Giảng viên

9

CN. Nguyễn Hoàng

Kế Toán

Giảng viên

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Mã môn học/mô đun

Tên môn học, môđun

 

I

Các môn học chung

1

MH 01

Chính Trị

2

MH 02

Pháp luật

3

MH 03

Giáo dục thể chất

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

5

MH 05

Tin học

6

MH 06

Ngoại ngữ ( Anh văn)

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

 

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

7

MH 7

Kinh tế vi mô

8

MH 8

Nguyên lý Thống kê

9

MH9

Quản trị doanh nghiệp

10

MH 10

Nguyên lý kế toán

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

11

MH 11

Tài chính doanh nghiệp

12

MH12

Soạn thảo văn bản

13

MĐ 13

Kế toán doanh nghiệp 1

14

MĐ 14

Kiểm toán

15

MĐ 15

Kế toán doanh nghiệp 2

16

MĐ 16

Thực hành kế toán trong DN sản xuất (*)

17

MĐ 17

Thực hành sổ kế toán

18

MĐ18

TH Khai báo thuế

19

MĐ19

Tin học kế toán

20

MĐ 20

Thực tập nghề nghiệp

21

MH 21

 Kế toán hành chính sự nghiệp

22

MĐ 22

Kỹ năng hỗ trợ

23

MĐ23

Thực tập tốt nghiệp

Đăng ký Online <Tại Đây>

Khoa KT-CTXH

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: