Miễn giảm học phí cho học sinh 

Học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp