Lịch Kiểm Tra Cuối Học Kỳ Các Lớp Nghề 

ĐỢT 3: Từ ngày 24/01/2015 - 29/01/2015