Lễ tốt nghiệp khóa 2012C 

Lễ nhận bằng tốt nghiệp: Tập trung lúc 06 giờ 30 ngày  18/5/2015

 


THÔNG BÁO

V/v Lễ tốt nghiệp khóa 2012C

 Trường sẽ tổ chức Lễ Tốt nghiệp Khoá 2012C vào ngày 18/5/2015 .  Để buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức một cách chu đáo và trang trọng, Phòng Đào Tạo thông báo :

1/ Học sinh thuộc khóa 2012C đến trường TCN Nhân Đạo để:

-   Ký nhận sổ học tập và ký tên trong sổ nhận bằng tốt nghiệp. Thời gian ký nhận : từ  ngày 12/5/2015 đến ngày 16/5/2015  (từ 07giờ 45 đến 16 giờ30) tại Phòng Đào Tạo

-  Dự lễ nhận bằng tốt nghiệp: tập trung lúc 06 giờ 30 ngày  18/5/2015

Riêng lớp XH12C tập trung lúc 13 giờ ngày 21/5/2015  dự lễ nhận bằng tốt nghiệp.

2/ Giáo viên chủ nhiệm lớp tốt nghiệp: có mặt lúc 6giờ30 ngày 18/5/2015 cùng với Tổ CTHS-QHDN điểm danh, ổn định danh sách học sinh nhận bằng tốt nghiệp.

Lưu ý :

-     Học sinh có mặt đúng giờ, mặc đồng phục mang giầy đúng qui định.

-     Phòng Đào Tạo sẽ không đưa tên vào danh sách nhận bằng trong ngày lễ tốt nghiệp, nếu học sinh không thực hiện đúng qui định trên và học sinh chỉ được nhận bằng sau ngày lễ tốt nghiệp

Đề nghị Khoa thông báo cho học sinh và GVCN biết để thực hiện.

Phòng Đào Tạo        

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: