Kế hoạch tổ chức khai giảng khoá học 2015B 

Khai giảng năm học mới và tuyên dương giáo viên giỏi nghề cấp thành phố năm2015