MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ, BHTN HỌC SINH NĂM HỌC 2017-2018 

 Ngày 21/8/2017 Phòng Tài chính kế hoạc Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo phát hành Thông báo về việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh năm học 2017-2018 về thời gian phương thức đóng cụ thể như sau:

Các phương thức đóng: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Trường hợp học sinh có thẻ BHYT hết hạn sử dụng rơi vào 3 tháng cuối năm 2017 thì học sinh phải tham gia theo phương thức 3 tháng cuối năm 2017 và cả năm 2018 (15 tháng);

Học sinh đăng ký và đóng bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017 – 2018 tại các bàn chiêu sinh;

Tỷ lệ đóng BHYT HS-SV: 4,5%/ tháng * 1.300.000 * 12 tháng/ năm học * 70%;

Mức đóng BHYT HS năm học 2017 - 2018 : 491.400đ/ học sinh/ 12tháng;

Mức đóng BHTN HS năm học 2017 – 2018: 45.000/ học sinh/ 12 tháng;

Thời gian thu bảo hiểm: được tính bắt đầu từ ngày ra thông báo đến ngày 15 của tháng cuối từng quý. Sau ngày 15 sẽ tiến hành mua BHYT HS vào quý tiếp theo;

Đối với HS-SV đã có thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương cấp, đề nghị photo 01 (một) bản nộp tại bàn chiêu sinh.

Thông báo này được áp dụng kể từ ngày ký./.

 

Phúc Duy – P.TCKH

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: