Lịch thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp khóa 2014, 2015 

I.       MÔN THI

1.   Thi tốt nghip nghề khóa 2014, 2015

STT 

MÔN THI

Thời gian thi

Số HS thi (dự kiến)

1

Lý thuyết Nghề

180 phút

247

2

Thực hành Nghề

360 phút

247

3

Chính trị

60 phút

247

2.   Thi hoàn tất chương trình văn hóa khóa 2014

STT

MÔN THI

Thời gian thi

Số HS thi (dự kiến)

1

Văn

120 phút

55

2

Toán

120 phút

55

3

Vật lý (tự chọn)

60 phút

55

4

Hóa (tự chọn)

60 phút

0

II.             LỊCH THI

1.   Lịch thi tốt nghiệp nghề khóa 2014, 2015

TT

MÔN THI

NGÀY THI

GIỜ
TẬP TRUNG

GIỜ
BẮT ĐẦU

GIỜ
KẾT THÚC

  1.  

Lý thuyết Nghề

10/08/2017

07:30

08:00

11:00

  1.  

Chính trị

10/08/2017

12:30

13:00

14:00

  1.  

Thực hành Nghề

(nhóm 1)

11/08/2017

Sáng: 07:30

Chiều: 12:30

Sáng: 08:00

Chiều: 13:00

Sáng: 11:00

Chiều: 16:00

  1.  

Thực hành Nghề

(nhóm 2)

12/08/2017

Sáng: 07:30

Chiều: 12:30

Sáng: 08:00

Chiều: 13:00

Sáng: 11:00

Chiều: 16:00

2.   Lịch thi hoàn thành văn hóa khóa 2014

TT

MÔN THI

NGÀY THI

GIỜ
TẬP TRUNG

GIỜ
BẮT ĐẦU

GIỜ
KẾT THÚC

  1.  

Văn

21/08/2017

07:30

08:00

10:00

  1.  

Vật lý (Hóa)

21/08/2017

10:15

10:30

11:30

  1.  

Toán

22/08/2017

12:30

13:00

15:00

P Đào tạo        

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: