KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP 

Tổ chức thi  ngày 22/07/2017.

 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

Trình độ Trung cấp nghề lớp SD15T1

Ban Giám Hiệu Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo thông báo Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề lớp SD15T1 như sau:

I.  MÔN THI

STT 

MÔN THI

Thời gian thi

Số HS thi (dự kiến)

1

Lý thuyết Nghề

180 phút

13

2

Thực hành Nghề

360 phút

13

3

Chính trị

60 phút

13

II.   THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thi tốt nghiệp nghề lớp SD15T1

Thời gian

Nội dung

Trách nhiệm

12/06- 01/07/2017

Nhận đơn xin dự thi TN cho tất cả các trường hợp bị hoãn thi, không đạt tốt nghiệp kỳ trước

Phòng Đào tạo, P.CTHS, P. TCKH, Khoa/BM

03/07/2017

Kiểm tra thực hiện chương trình đào tạo

Trưởng Khoa/BM, Phòng Đào tạo

04/07/2017

Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và GVCN: Xét duyệt điều kiện dự thi tốt nghiệp (nghề)

Phòng Đào tạo

GVCN

04/07/2017

Công bố DSHS thi TN

Phòng Đào tạo

04/07- 06/07/2017

Học sinh đóng lệ phí ôn thi và thi tốt nghiệp

Phòng Đào tạo, P.CTHS, P. TCKH, Khoa/BM

04/07/2017

Lập quyết định thành lập:HĐ thi, Ban coi thi - chấm thi, Ban ra đề thi

Phòng Đào tạo

05/07/2017

Lập TKB ôn tập tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

10/07- 15/07/2017

Ôn tập tốt nghiệp (nghề)

Sinh hoạt quy chế thi

GVBM,
Trưởng Khoa/BM, GVCN, PĐT

15/07/2017

Giáo viên hoàn tất đề thi gởi PĐT, Ban ra đề thi trình duyệt

Giáo viên, Ban ra đề thi

 

22/07/2017

23/07/2017

Tổ chức thi

Thi Lý thuyết nghề + Chính trị

Thi Thực hành nghề

Ban coi thi – chấm thi, HĐT

24/07- 29/07/2017

Chấm thi tập trung (Chính trị, Lý thuyết nghề)

Ban chấm thi, HĐT

02/08/2017

Thông báo kết quả chấm thi

HĐT

05/08/2017

Hạn chót nhận đơn xin chấm phúc khảo và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại…
(Học sinh nộp đơn trực tiếp tại P.Đào tạo)

Phòng Đào tạo

11/08/2017

Xét tốt nghiệp

HĐT

11/08/2017

Hồ sơ công nhận tốt nghiệp

HĐT

12/08/2017

Niêm yết kết quả tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận  tạm thời

Phòng Đào tạo, Khoa / BM

 18/08/2017

(Dự kiến)

Tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp

(HS ký nhận bằng tốt nghiệp, sổ kết quả học tập sau khi kết thúc lễ phát bằng)

Phòng Đào tạo

19/08/2017

Báo cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp

HĐT

III.      LỊCH THI

TT

MÔN THI

NGÀY THI

GIỜ
TẬP TRUNG

GIỜ
BẮT ĐẦU

GIỜ
KẾT THÚC

Lý thuyết Nghề

22/07/2017

07:30

08:00

11:00

Chính trị

22/07/2017

12:30

13:00

14:00

Thực hành Nghề

23/07/2017

Sáng: 07:30

Chiều: 12:30

Sáng: 08:00

Chiều: 13:00

Sáng: 11:00

Chiều: 16:00

Trên đây là nội dung và các bước thực hiện chủ yếu. Các công tác khác có liên quan, yêu cầu các Trưởng khoa/ Bộ môn, GVCN căn cứ các quy định, quy chế để thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ.

                                                                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

 Đã Ký        

Huỳnh Văn Hiệp

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: