DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP TC12B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐ TIN HK
1 25/04/2015 TRƯƠNG PHNG NHI TC12B 28321 1.700.000 VI(VH+N)
2 10/04/2015 ĐÀO NGUYỄN HUNH TRÂN TC12B 28317 1.700.000 VI(VH+N)
3 13/03/2015 ĐOÀN TH MAI THI TC12B 28315
296032
2.350.000 VI(VH+N)
4 05/05/2015 NGUYỄN NGC THÚY VY TC12B 28322 1.700.000 VI(VH+N)
5 16/04/2015 TRN M LINH TC12B 28319 1.700.000 VI(VH+N)
6 05/05/2015 NGUYỄN NGC LIỄU ĐIỀN TC12B 28206 1.700.000 VI(VH+N)
7 14/05/2015 NGUYỄN TH THANH AN TC12B 28324 1.700.000 VI(VH+N)
8 14/05/2015 HUNH DIỆU YẾN TC12B 28323 1.700.000 VI(VH+N)
9 14/05/2015 PHM QUANG NHẬT TC12B 28326 1.700.000 VI(VH+N)
10 10/04/2015 NGUYỄN QUC HOÀNG TC12B 28316 1.700.000 VI(VH+N)
11 16/04/2015 TRƯƠNG NGC QUÝ TC12B 28320 1.700.000 VI(VH+N)
12 16/04/2015 TRN TH HNG NGỌC TC12B 28318 1.700.000 VI(VH+N)
13 24/09/2014 LÂM PHONG LIN TC12B 28303
128185
6.885.000 V,VI(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: