DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP ML13B2 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐTIN HK
1 09/04/2015 ĐÀO QUANG THIỆN ML13B2 28141 2.400.000 IV(VH+N)
2 08/04/2015 NGUYỄN VĂN TÙNG ML13B2 28132 2.400.000 IV(VH+N)
3 09/04/2015 NGUYỄN VĂN BÌNH ML13B2 28140 2.400.000 IV(VH+N)
4 18/03/2015 TRƯƠNG THANH BÌNH ML13B2 28056
295046
2.650.000 IV(VH+N)
5 20/04/2015 LÊ HOÀNG LINH ML13B2 28184 2.400.000 IV(VH+N)
6 19/03/2015 H LÊ MINH TIẾN ML13B2 28081
295122
2.650.000 IV(VH+N)
7 19/03/2015 TRN MINH QUANG ML13B2 28077
295217
2.650.000 IV(VH+N)
8 10/04/2015 LAN GHĨA PHÁT ML13B2 28148 2.400.000 IV(VH+N)
9 10/04/2015 NGUYỄN TRN ĐĂNG QUANG ML13B2 28150 2.400.000 IV(VH+N)
10 09/04/2015 TRƯƠNG TN KHOA ML13B2 28138 2.400.000 IV(VH+N)
11 22/04/2015 TRN VĂN LONG ML13B2 28187
295936
2.950.000 IV(VH+N)
12 09/04/2015 NGUYỄN VIỆT TÍN ML13B2 28144
295910
2.500.000 IV(VH+N)
13 16/04/2015 TRN DUY LINH ML13B2 28171
295924
2.950.000 IV(VH+N)
14 24/03/2015 NGUYỄN ĐỨC LỄ ML13B2 28097
295236
2.500.000 IV(VH+N)
15 27/03/2015 CAO QUÂN BO ML13B2 28109
295242
2.500.000 IV(VH+N)
16 09/03/2015 NGUYỄN HOÀNG KHANG ML13B2 27419
295006
2.350.000 IV(N)
17 21/05/2015 VŨ DUY PHONG ML13B2 28327
296182
2.500.000 IV(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: