DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP ML13B1 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐ TIN HK
1 24/04/2015 HUN HNHT MINH ML13B1 28087
295238
2.500.000 IV(VH+N)
2 24/03/2015 VÕ THANH TIẾN ML13B1 28085
295225
2.750.000 IV(VH+N)
3 10/04/2015 HOÀNG QUC THO ML13B1 28156
295914
2.500.000 IV(VH+N)
4 08/04/2015 TNG THANH TRƯNG ML13B1 28131
295902
2.500.000 IV(VH+N)
5 31/03/2015 TIÊN MINH NGHĨA ML13B1 28114
295244
2.500.000 IV(VH+N)
6 03/04/2015 VÕ TUN KIỆT ML13B1 28124
295170
2.500.000 IV(VH+N)
7 24/03/2015 HC CÔNG MINH ML13B1 28098
295237
2.950.000 IV(VH+N)
8 18/03/2015 NGUYỄN THÀNH TÂM ML13B1 28055
295045
2.750.000 IV(VH+N)
9 06/03/2015 TRƯƠNG VĂN LC ML13B1 28414
295001
2.750.000 IV(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: