DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP ML12B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐ TIN HK
1 11/03/2015 PHM NGC TRUNG ML12B 28425
295012
2.650.000 VI(VH
+N)
2 11/03/2015 LÊ KHC HÒA ML12B 28429
295018
3.100.000 VI(VH
+N)
3 12/03/2015 NGUYỄN THANH KHI ML12B 28430
295019
3.100.000 VI(VH
+N)
4 12/03/2015 TRN QUC TRNG ML12B 27431
295020
2.650.000 VI(VH
+N)
5 16/03/2015 LÊ HNG KHÁNH LINH ML12B 28450
295040
2.850.000 VI(VH
+N)
6 07/03/2015 MAI XUÂN VINH ML12B 28104 2.400.000 VI(VH
+N)
7 12/03/2015 TRN QUC HẢI ML12B 28432
295021
2.400.000 VI(VH
+N)
8 24/03/2015 NGUYỄN THNH ML12B 28094 2.400.000 VI(VH
+N)
9 10/04/2015 HUNH CÔNG PHÚC ML12B 28152 2.850.000 VI(VH
+N)
10 09/03/2015 H PHÚC HẬU ML12B 27423
295010
3.100.000 VI(VH
+N)
11 19/03/2015 BÙI PHM PHƯƠNG QUANG ML12B 28068
295209
2.650.000 VI(N)
12 06/03/2015 TRN HỮU THIỆN ML12B 28417
295004
2.650.000 VI(VH
+N)
13 16/03/2015 NGUYỄN NGÔ MINH NHẬT ML12B 28448
295038
2.650.000 VI(VH
+N)
14 16/03/2015 PHM TRN TRUNG KIÊN ML12B 28447
295037
2.650.000 VI(VH
+N)
15 19/03/2015 H MINH ĐÔNG ML12B 28066
295207
2.650.000 VI(VH
+N)
16 04/05/2015 TRN VĂN HẢI ML12B 28159 2.850.000 VI(VH
+N)
17 16/03/2015 HORI THANH LONG ML12B 28446
295036
2.650.000 VI(VH
+N)
18 18/03/2015 CAM MINH PHÁT ML12B 28058
295048
2.650.000 VI(VH
+N)
19 19/03/2015 NGUYỄN HOÀNG LONG ML12B 28079
295219
2.400.000 VI(VH
+N)
20 19/03/2015 Đ THÀNH TIẾN ML12B 28078
295218
2.650.000 VI(VH
+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: