DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP MC13B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐ TIN HK
1 24/04/2015 LÊ NHT THIÊN MC13B 28200 2.400.000 IV(VH+N)
2 24/03/2015 THÁI MINH TRÍ MC13B 28100 2.850.000 IV(VH+N)
3 19/03/2015 TRN NGUYỄN THANH DUY MC13B 28076
295216
2.650.000 IV(VH+N)
4 11/03/2015 MÃ CHÍ PHÚ MC13B 27427
295015
2.650.000 IV(VH+N)
5 08/04/2015 NGUYỄN NHT KHÔI MC13B 28135 2.400.000 IV(VH+N)
6 14/05/2015 PHM HỮU TRNG MC13B 28219 2.400.000 IV(VH+N)
7 20/04/2015 TRƯƠNG VŨ QUANG HÒA MC13B 28181 2.400.000 IV(VH+N)
8 09/04/2015 TRƯƠNG NGC MC13B 28137 2.850.000 IV(VH+N)
9 27/03/2015 HÀ MINH TUN MC13B 28106 2.400.000 IV(VH+N)
10 10/04/2015 NGUYỄN MINH HUY MC13B 28153 2.400.000 IV(VH+N)
11 19/03/2015 NGUYỄN MINH TUN MC13B 28071
295211
2.650.000 IV(VH+N)
12 27/03/2015 VƯƠNG THÀNH NGHĨA MC13B 28107 2.400.000 IV(VH+N)
13 11/03/2015 HOÀNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA MC13B 28424
295011
2.650.000 IV(VH+N)
14 14/04/2015 NGUYỄN CHÍ HIẾU MC13B 28161 2.000.000 IV(N)
15 03/04/2015 ĐÀO VIỆT TÂN MC13B 28125 2.400.000 IV(VH+N)
16 10/04/2015 CÙ LƯU HIỆP MC13B 28154 2.400.000 IV(VH+N)
17 19/03/2015 HUNH THANH SANG MC13B 28065
295206
2.650.000 IV(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: