DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP MC12B 

STT NGÀY
NỘP
HỌ TÊN LỚP BLSỐ SỐTIN HK
1 19/03/2015 Đ MNH AN KHANG MC12B 28073
295213
2.650.000 VI(VH+N)
2 06/03/2015 ĐNG HOÀNG LONG MC12B 28407
298873
2.650.000 VI(VH+N)
3 13/03/2015 PHÙNG CÔNG KHOA MC12B 28438
295027
2.650.000 VI(VH+N)
4 18/03/2015 NGUYỄN TUN KIỆT MC12B 28057
295047
2.650.000 VI(VH+N)
5 13/03/2015 HỨA NHT BỬU HUY MC12B 28439
295028
2.650.000 VI(VH+N)
6 06/03/2015 VÕ HỮU NGHĨA MC12B 28412
298885
2.650.000 VI(VH+N)
7 09/03/2015 NGUYỄN CHÍ HIẾU MC12B 27421
295008
2.650.000 VI(VH+N)
8 09/03/2015 TÔN THT TÙNG MC12B 27420
295007
2.650.000 VI(VH+N)
9 18/03/2015 TRN NGUYÊN CƯNG MC12B 28051
295041
3.100.000 VI(VH+N)
10 31/03/2015 VÕ VĂN PHONG MC12B 28113 2.850.000 VI(VH+N)
11 31/03/2015 PHM BÁ DUY NG MC12B 28118 2.400.000 VI(N)
12 13/03/2015 NGUYỄN MINH THÀNH MC12B 28442
295032
2.650.000 VI(VH+N)
13 03/04/2015 NGÔ HOÀNG ĐỨC MC12B 28129 2.400.000 VI(VH+N)
14 24/03/2015 NGUYỄN VĂN TIỀN MC12B 28083
295223
3.100.000 VI(VH+N)
15 24/03/2015 HOÀNG HI QUỐC MC12B 28089
295229
2.650.000 VI(VH+N)
16 22/04/2015 NGUYỄN TÙNG DUY MC12B 28188 2.400.000 VI(VH+N)
17 31/03/2015 NGUYN HOÀNG THANH LÂM MC12B 28117 2.400.000 VI(VH+N)
18 19/03/2015 NGUYỄN VINH SƠN MC12B 28070
295115
2.650.000 VI(VH+N)
19 16/04/2015 TRN NGUYỄN MINH TÂM MC12B 28175 2.400.000 VI(VH+N)
20 06/03/2015 PHM ANH MC12B 28415
295002
2.650.000 VI(VH+N)
21 09/04/2015 NGUYỄN MINH NHỰT MC12B 28145 2.400.000 VI(VH+N)
22 13/03/2015 NGUYỄN DUY NAM MC12B 28441
295031
2.650.000 VI(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: