DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP LR13B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐTIN HK
1 24/04/2015 CXƯƠNG MINH LR13B 28196
295945
2.500.000 IV(VH+N)
2 16/04/2015 NGUYỄN HỮU HOÀNG TN LR13B 28173
295926
2.500.000 IV(VH+N)
3 14/04/2015 NGUYỄN HỮU THIÊN VY LR13B 28157
295915
2.500.000 IV(VH+N)
4 09/04/2015 LÊ NGC HẢI LR13B 28142
295909
2.500.000 IV(VH+N)
5 14/05/2015 TRN VŨ PHÚC THNH LR13B 28222
295823
2.500.000 IV(VH+N)
6 14/05/2015 PHM BÁ KHƯƠNG LR13B 28224
295826
2.500.000 IV(VH+N)
7 31/03/2015 NGUYỄN VŨ HOÀNG THÔNG LR13B 28122
295249
2.500.000 IV(VH+N)
8 14/05/2015 NGUYỄN THIỆN LR13B 28223
295825
2.950.000 IV(VH+N)
9 24/03/2015 NGUYỄN THÀNH LUN LR13B 28096
295235
2.350.000 IV(N)
10 16/04/2015 LÊ HÀN QUỐC LR13B 28172
295925
2.950.000 IV(VH+N)
11 22/04/2015 NGUYỄN MNH TUN LR13B 28189
295937
2.500.000 IV(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: