DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP DK12B 

STT NGÀY
NỘP
HỌ TÊN LỚP BL
SỐ
SỐTIN HK
1 14/05/2015 NGUYỄN THIÊN ÂN DK12B 28217 2.400.000 VI(VH+N)
2 13/03/2015 TRN NGUYỄN HOÀNG CHIẾN DK12B 28435
295024
2.400.000 VI(VH+N)
3 27/03/2015 PHM VÕ THÀNH PHÁT DK12B 28110 2.850.000 VI(VH+N)
4 18/03/2015 H VĂN HUY DK12B 28054
295044
2.650.000 VI(N)
5 24/03/2015 MAI QUC ANH DK12B 28099 2.400.000 VI(VH+N)
6 15/05/2015 TNG HOÀI NAM DK12B 27799 2.400.000 VI(VH+N)
7 08/05/2015 NGUYỄN QUANG PHƯƠNG DK12B 28214 2.400.000 VI(VH+N)
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: