DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP DH13B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐ TIN HK
1 31/03/2015 PHAN GIA THC UYÊN DH13B 28115 2.400.000 IV(VH
+N)
2 10/04/2015 VÕ TH THÙY NGUYÊN DH13B 28149 2.400.000 IV(VH
+N)
3 10/04/2015 TRNH HNG PHÚC DH13B 28155 2.400.000 IV(VH
+N)
4 19/03/2015 LÊ NGC TÂN DH13B 28063
295204
2.650.000 IV(VH
+N)
5 27/03/2015 DƯƠNG THÀNH CÔNG DH13B 28111
295243
2.500.000 IV(VH
+N)
6 16/04/2015 NGUYỄN PHÚ VƯƠNG DH13B 28168 2.400.000 IV(VH
+N)
7 16/04/2015 NGUYỄN TH THIÊN NHI DH13B 28176 2.850.000 IV(VH
+N)
8 18/03/2015 NGUYỄN TN SANG DH13B 28060
295201
2.650.000 IV(VH
+N)
9 20/04/2015 NGUYỄN MINH HIẾU DH13B 28182 2.400.000 IV(VH
+N)
10 27/03/2015 TRN NGC BI DH13B 28103 2.400.000 IV(VH
+N)
11 27/03/2015 PHM NGUYỄN CÔNG TÀI DH13B 28105 2.000.000 IV(N)
12 16/03/2015 PHM KIM NGÂN DH13B 28444
295034
2.650.000 IV(VH
+N)
13 19/03/2015 VÕ TH TUYẾT NHI DH13B 28067
295208
2.650.000 IV(VH
+N)
14 24/03/2015 Đ THANH TOÀN DH13B 28092
295233
2.250.000 IV(N)
15 09/03/2015 LÊ THANH TRANG DH13B 27422
295009
3.100.000 IV(VH
+N)
16 24/03/2015 NGUYỄN DUY KHÁNH DH13B 28091
295232
2.500.000 IV(N)
17 05/05/2015 TRN ANH BO DH13B 28207 2.400.000 IV(VH
+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: