DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP DH12B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐ TIN HỌC KỲ
1 14/04/2015 TRN MINH NHỰT DH12B 28164 2.400.000 VI(VH+N)
2 12/03/2015 VÒNG M NGỌC DH12B 27433
295022
2.650.000 VI(VH+N)
3 24/03/2015 LÝPHƯƠNG NGHI DH12B 28086
295226
2.650.000 VI(VH+N)
4 24/03/2015 NGUYỄN ĐÌNHTRNG LỰC DH12B 28094 2.850.000 VI(VH+N)
5 12/03/2015 PHM QUANG DH12B 28434
295023
3.100.000 VI(N)
6 13/03/2015 ĐNG HOÀI NAM DH12B 28440
295029
2.650.000 VI(VH+N)
7 08/04/2015 PHM THHOÀNG AN DH12B 28136 2.400.000 VI(VH+N)
8 19/03/2015 ĐINH HỮU DH12B 28072
295212
3.100.000 VI(VH+N)
9 18/03/2015 LÊ HNG PHƯC DH12B 28059
295049
3.100.000 VI(VH+N)
10 13/03/2015 VÕ TH CM DUYÊN DH12B 27437
295026
2.650.000 VI(VH+N)
11 06/03/2015 PHM HOÀNG THIÊN SANG DH12B 28411
298884
2.650.000 VI(VH+N)
12 19/03/2015 TRN GIA BO DH12B 28074
295214
2.650.000 VI(VH+N)
13 18/03/2015 NGUYỄN HUNH QUAN THANH DH12B 28053
295043
2.650.000 VI(VH+N)
14 24/03/2015 NGUYỄN TIẾN LC DH12B 28088
295228
2.650.000 VI(VH+N)
15 11/03/2015 TRN THANH HÙNG DH12B 28426
295014
2.650.000 VI(VH+N)
16 08/04/2015 VÕ THÀNH LÂM DH12B 28134 2.400.000 VI(N)
17 18/03/2015 PHAN TH HẠNH DH12B 28061
295202
2.650.000 VI(VH+N)
18 24/04/2015 NGUYỄN VĨ NHÂN DH12B 28197 2.400.000 VI(VH+N)
19 16/04/2015 VŨ NGC HOÀNG GIANG DH12B 28174 2.400.000 VI(VH+N)
20 24/03/2015 NGUYỄN TH CM DH12B 28084
295224
2.650.000 VI(VH+N)
21 18/03/2015 NGUYỄN THANH PHONG DH12B 28052
295042
2.650.000 VI(VH+N)
22 03/04/2015 ĐTHPHƯƠNG THO DH12B 28126 2.400.000 VII(N)
23 06/04/2015 NGUYỄN PHÚ CƯNG DH12B 28130 2.400.000 VI(VH+N)
24 31/03/2015 PHM ĐỨC NGUYỄN DH12B 28116 2.400.000 VI(VH+N)
25 22/04/2015 LÂM ĐÌNH SANG DH12B 28191 400.000 VI(VH+N)
26 16/03/2015 NGUYỄN HÙNG SƠN DH12B 28445
295035
2.650.000 VI(VH+N)
27 19/03/2015 NGUYỄN THANH TÙNG DH12B 28080
295220
2.650.000 VI(VH+N)
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: