DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP DC13 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐTIN HK
1 06/03/2015 NGUYỄN CHÍ THANH DC13 28409
298876
3.100.000 IV(VH+N)
2 16/03/2015 BÙI XUÂN ĐỘ DC13 28449
295050
3.100.000 IV(VH+N)
3 13/03/2015 LÊ THANH THO DC13 27436
295025
3.100.000 IV(VH+N)
4 20/08/2014 BÙI VĂN HẠNH DC13 27350
127324
3.200.000 IV(VH+N)
5 27/03/2015 PHM Đ MINH DUY DC13 28108
295241
2.500.000 IV(VH+N)
6 08/05/2015 ĐOÀN HNG TÂN HOÀN DC13 28209
295808
2.500.000 IV(VH+N)
7 29/05/2015 NGUYỄN MNH HÙNG DC13 28238
295471
2.500.000 IV(VH+N)
8 06/03/2015 THÔNG DC13 28416
295003
2.750.000 IV(VH+N)
9 27/03/2015 LÂM VĨNH QUÂN DC13 28102
295160
2.500.000 IV(VH+N)
10 24/03/2015 NGUYỄN HOÀI DUY ANH DC13 28093
295234
2.750.000 IV(VH+N)
11 19/03/2015 TRNH VĂN TRƯNG DC13 28069
295210
2.750.000 IV(VH+N)
12 16/03/2015 TRN TUN AN DC13 28443
295033
2.500.000 IV(N)
13 31/03/2015 NGUYỄN ĐỨC DUY THÀNH DC13 28121
295248
2.500.000 IV(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: