DANH SÁCH HỌC SINH ĐÓNG HỌC PHÍ LỚP DC12B 

DC12B 

STT NGÀY NỘP HỌ TÊN LỚP BL SỐ SỐTIN HK
1 18/03/2015 VÕ MINH LUÂN DC12B 28062
295203
3.100.000 VI(VH+N)
2 14/05/2015 BÙI VĂN PHÚ DC12B 28158 2.850.000 VI(VH+N)
3 03/04/2015 ĐNG XUÂN BÌNH DC12B 28127 2.850.000 VI(VH+N)
4 09/04/2015 TRN QUC BÌNH DC12B 28143 2.850.000 VI(VH+N)
5 10/04/2015 NGUYỄN TN ĐẠT DC12B 28151 2.400.000 VI(VH+N)
6 05/05/2015 VÕ HOÀNG THIÊN DC12B 28205 2.850.000 VI(VH+N)
7 24/03/2015 LÊ HOÀNG DC12B 28082
295222
2.650.000 VI(N)
8 14/04/2015 TRN THIỆN HÙNG DC12B 28160 2.400.000 VI(VH+N)
9 22/04/2015 NGUYỄN THANH DC12B 28194 2.850.000 VI(VH+N)
10 31/03/2015 NGUYỄN DOÃN NAM DC12B 28119 2.400.000 VI(VH+N)
11 19/03/2015 NGUYỄN NGC TH DC12B 28075
295215
2.650.000 VI(VH+N)
12 14/04/2015 NGUYỄN QUANG HUY DC12B 28163 2.850.000 VI(VH+N)
13 16/04/2015 PHM ANH DC12B 28179 2.400.000 VI(VH+N)
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: