THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018: HỌC NGHỀ LỚP DH17GD 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 31/07/2017(Điều chỉnh lần 1, ngày 29/7/2017) 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DH17GD
GVCN: Thầy Nhân
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30 Nghệ thuật chữ Cô Thuỷ Từ 31/07/2017
3 8:30 - 9:15 Nghệ thuật chữ (2 tuần) Đến 12/08/2017
4 9:45 - 10:30 Nghệ thuật chữ      
5 10:30 - 11:15 Nghệ thuật chữ      
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Ngoại ngữ (Anh văn) Thầy Biểu Từ 31/07/2017
8 13:45 - 14:30 Ngoại ngữ (Anh văn) (4 tuần) Đến 26/08/2017
9 15:00 - 15:45 Ngoại ngữ (Anh văn)      
10 15:45 - 16:30 Ngoại ngữ (Anh văn)      
11 16:30 - 17:15        
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Nghệ thuật chữ Cô Thuỷ Từ 31/07/2017
3 8:30 - 9:15 Nghệ thuật chữ (1 tuần) Đến 05/08/2017
4 9:45 - 10:30 Nghệ thuật chữ Ngày 08/8/2017 Thi hết môn Nghệ thuật chữ
5 10:30 - 11:15 Nghệ thuật chữ      
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Ngoại ngữ (Anh văn) Thầy Biểu Từ 31/07/2017
8 13:45 - 14:30 Ngoại ngữ (Anh văn) (4 tuần) Đến 26/08/2017
9 15:00 - 15:45 Ngoại ngữ (Anh văn)      
10 15:45 - 16:30 Ngoại ngữ (Anh văn)      
11 16:30 - 17:15  
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Nghệ thuật chữ Cô Thuỷ Từ 31/07/2017
3 8:30 - 9:15 Nghệ thuật chữ (1 tuần) Đến 05/08/2017
4 9:45 - 10:30 Nghệ thuật chữ Từ 09/8 đến 12/8/2017 học môn Chế bản điện tử bằng Illustrator, 4 giờ/buổi x 01 tuần, giáo viên: Thầy Hưng
5 10:30 - 11:15 Nghệ thuật chữ
6 11:15 - 12:00 SINH HOẠT LỚP Thầy Nhân    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Ngoại ngữ (Anh văn) Thầy Biểu Từ 31/07/2017
8 13:45 - 14:30 Ngoại ngữ (Anh văn) (4 tuần) Đến 26/08/2017
9 15:00 - 15:45 Ngoại ngữ (Anh văn)      
10 15:45 - 16:30 Ngoại ngữ (Anh văn)      
11 16:30 - 17:15        
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Nghệ thuật chữ Cô Thuỷ Từ 31/07/2017
3 8:30 - 9:15 Nghệ thuật chữ (1 tuần) Đến 05/08/2017
4 9:45 - 10:30 Nghệ thuật chữ Từ 09/8 đến 12/8/2017 học môn Chế bản điện tử bằng Illustrator, 4 giờ/buổi x 01 tuần, giáo viên: Thầy Hưng
5 10:30 - 11:15 Nghệ thuật chữ
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Ngoại ngữ (Anh văn) Thầy Biểu Từ 31/07/2017
8 13:45 - 14:30 Ngoại ngữ (Anh văn) (3 tuần) Đến 19/08/2017
9 15:00 - 15:45 Ngoại ngữ (Anh văn)      
10 15:45 - 16:30 Ngoại ngữ (Anh văn)      
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Chế bản điện tử bằng Illustrator Thầy Hưng Từ 10/04/2017
8 13:45 - 14:30 Chế bản điện tử bằng Illustrator (18 tuần) Đến 12/08/2017
9 15:00 - 15:45 Chế bản điện tử bằng Illustrator Tiếp theo TKB cũ  
10 15:45 - 16:30 Chế bản điện tử bằng Illustrator      
11 16:30 - 17:15  
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: