THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017: Lớp SD17LA_2 

HỌC NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ SD17LA_2
Trường THPT Mỹ Lạc
GVCN: Cô Châu Lan Phương
BẢY SÁNG 1 07:15 - 08:00 Kỹ thuật chăm sóc da mặt Cô Tuyến Từ 14/08/2017
2 08:00 - 08:45 Kỹ thuật chăm sóc da mặt (6 tuần) đến:  23/9/2017
3 09:15 - 10:00 Kỹ thuật chăm sóc da mặt   Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 13/01/2018 học môn Kỹ thuật tạo mẫu tóc (tóc nữ), 5 giờ/buổi x 16 tuần, GV: Cô Như Thảo
4 10:00 - 10:45 Kỹ thuật chăm sóc da mặt   Từ ngày 15/1/2018 học môn Kỹ thuật tạo mẫu tóc (tóc Nam), 5 giờ/buổi x 3 tuần, GV: thầy Cao Trí
5 10:45 - 11:30 Kỹ thuật chăm sóc da mặt  
CHIỀU 1 13:00 - 13:45 Kỹ thuật chăm sóc da mặt Cô Tuyến Từ 14/08/2017
2 13:45 - 14:30 Kỹ thuật chăm sóc da mặt (6 tuần) đến:  23/9/2017
3 15:00 - 15:45 Kỹ thuật chăm sóc da mặt   Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 13/01/2018 học môn Kỹ thuật tạo mẫu tóc (tóc nữ), 5 giờ/buổi x 16 tuần, GV: Cô Như Thảo
4 15:45 - 16:30 Kỹ thuật chăm sóc da mặt   Từ ngày 15/1/2018 học môn Kỹ thuật tạo mẫu tóc (tóc Nam), 5 giờ/buổi x 4 tuần, GV: thầy Cao Trí
5 16:30 - 17:15 Kỹ thuật chăm sóc da mặt  
CHỦ NHẬT SÁNG 1 07:15 - 08:00 Kỹ thuật chăm sóc da mặt Cô Tuyến Từ 14/08/2017
2 08:00 - 08:45 Kỹ thuật chăm sóc da mặt (6 tuần) đến:  23/9/2017
3 09:15 - 10:00 Kỹ thuật chăm sóc da mặt   Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 06/01/2018 học môn Kỹ thuật tạo mẫu tóc (tóc nữ), 5 giờ/buổi x 15 tuần, GV: Cô Như Thảo
4 10:00 - 10:45 Kỹ thuật chăm sóc da mặt   Từ ngày 08/1/2018 học môn Kỹ thuật tạo mẫu tóc (tóc Nam), 5 giờ/buổi x 4 tuần, GV: thầy Cao Trí
5 10:45 - 11:30 Kỹ thuật chăm sóc da mặt  
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: