THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017: Lớp SD17LA_1 

HỌC NGHỀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ SD17LA_1
Trường THPT Mỹ Lạc
GVCN: Cô Châu Lan Phương
SÁU CHIỀU 1 13:00 - 13:45 Kỹ thuật trang điểm Cô Trâm Từ 14/08/2017
2 13:45 - 14:30 Kỹ thuật trang điểm (17 tuần) đến: 09/12/2017
3 15:00 - 15:45 Kỹ thuật trang điểm   Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 20/01/2018 học môn Kỹ thuật chăm sóc da mặt, 5 giờ/buổi x 6 tuần, GV: Huỳnh Thị Ngọc Tuyến
4 15:45 - 16:30 Kỹ thuật trang điểm    
5 16:30 - 17:15 Kỹ thuật trang điểm    
BẢY SÁNG 1 07:15 - 08:00 Kỹ thuật trang điểm Cô Trâm Từ 14/08/2017
2 08:00 - 08:45 Kỹ thuật trang điểm (17 tuần) đến: 09/12/2017
3 09:15 - 10:00 Kỹ thuật trang điểm   Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 20/01/2018 học môn Kỹ thuật chăm sóc da mặt, 5 giờ/buổi x 6 tuần, GV: Huỳnh Thị Ngọc Tuyến
4 10:00 - 10:45 Kỹ thuật trang điểm    
5 10:45 - 11:30 Kỹ thuật trang điểm    
CHIỀU 6 13:00 - 13:45 Kỹ thuật trang điểm Cô Trâm Từ 14/08/2017
7 13:45 - 14:30 Kỹ thuật trang điểm (17 tuần) đến: 09/12/2017
8 15:00 - 15:45 Kỹ thuật trang điểm   Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 20/01/2018 học môn Kỹ thuật chăm sóc da mặt, 5 giờ/buổi x 6 tuần, GV: Huỳnh Thị Ngọc Tuyến
9 15:45 - 16:30 Kỹ thuật trang điểm    
10 16:30 - 17:15 Kỹ thuật trang điểm    
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: