THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016 - 2017: HỌC NGHỀ 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12/04/2017 LỚP DH17GD. 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DH17GD
GVCN: Thầy Nhân
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45  
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Giáo dục quốc phòng      
8 13:45 - 14:30 Giáo dục quốc phòng Thầy Lực (20 giờ) Từ 17/04/2017
9 15:00 - 15:45 Giáo dục quốc phòng Cô Mỹ (25 giờ) Đến 08/07/2017
10 15:45 - 16:30 Giáo dục quốc phòng (12 tuần)    
11 16:30 - 17:15        
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15  
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Bố cục và màu sắc      
8 13:45 - 14:30 Bố cục và màu sắc Thầy Bảo Từ 12/04/2017
9 15:00 - 15:45 Bố cục và màu sắc (30 tuần) Đến 04/11/2017
10 15:45 - 16:30 Bố cục và màu sắc      
11 16:30 - 17:15 SINH HOẠT LỚP Thầy Nhân    
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Xử lý ảnh bằng Photoshop      
8 13:45 - 14:30 Xử lý ảnh bằng Photoshop Cô Uyên Từ 13/04/2017
9 15:00 - 15:45 Xử lý ảnh bằng Photoshop (23 tuần) Đến 16/09/2017
10 15:45 - 16:30 Xử lý ảnh bằng Photoshop      
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Chế bản điện tử bằng Illustrator      
8 13:45 - 14:30 Chế bản điện tử bằng Illustrator Thầy Hưng Từ 13/04/2017
9 15:00 - 15:45 Chế bản điện tử bằng Illustrator (19 tuần) Đến 19/08/2017
10 15:45 - 16:30 Chế bản điện tử bằng Illustrator      
11 16:30 - 17:15  
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: