THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 : MC16TB 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/02/2017 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ KHÓA 2016 KHÓA 2016
MC16-TB DH16 -TB
  Trung tâm GDTX Quận Tân Bình Trung tâm GDTX Quận Tân Bình
GVCN: Thầy Nguyễn Văn Hương Thầy Lê Trường Bảo
HAI TỐI 1 17:45 - 18:30 Mạng máy tính Thầy Lưu Từ 06/02/2017 Xử lý ảnh bằng Photoshop Thầy Hưng Từ 06/02/2017
2 18:30 - 19:15 Mạng máy tính (  06 tuần) Đến 18/03/2017 Xử lý ảnh bằng Photoshop (  06 tuần) Đến 18/03/2017
3 19:15 - 20:00 Mạng máy tính       Xử lý ảnh bằng Photoshop    
4 20:00 - 20:45 Mạng máy tính       Xử lý ảnh bằng Photoshop    
5 20:45 - 21:30 SINH HOẠT LỚP THẦY HƯƠNG SINH HOẠT LỚP THẦY BẢO
TỐI 1 17:45 - 18:30 Mạng máy tính Thầy Lưu Từ 06/02/2017 Xử lý ảnh bằng Photoshop Thầy Hưng Từ 06/02/2017
2 18:30 - 19:15 Mạng máy tính (  06 tuần) Đến 18/03/2017 Xử lý ảnh bằng Photoshop (  06 tuần) Đến 18/03/2017
3 19:15 - 20:00 Mạng máy tính       Xử lý ảnh bằng Photoshop    
4 20:00 - 20:45 Mạng máy tính       Xử lý ảnh bằng Photoshop    
    Từ ngày: 27/03/2017 đến 06/05/2017 học môn: Xây dựng mạng lan, 4 giờ/ 1 buổix 06 tuần x GV: Thầy Lưu  
SÁU TỐI 1 17:45 - 18:30 Mạng máy tính Thầy Lưu Từ 06/02/2017 Xử lý ảnh bằng Photoshop Thầy Hưng Từ 06/02/2017
2 18:30 - 19:15 Mạng máy tính (  06 tuần) Đến 18/03/2017 Xử lý ảnh bằng Photoshop (  06 tuần) Đến 18/03/2017
3 19:15 - 20:00 Mạng máy tính       Xử lý ảnh bằng Photoshop    
4 20:00 - 20:45 Mạng máy tính       Xử lý ảnh bằng Photoshop    
    Từ ngày: 27/03/2017 đến 06/05/2017 học môn: Xây dựng mạng lan, 4 giờ/ 1 buổix 06 tuần x GV: Thầy Lưu  
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: