THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM 2016 - 2017 

NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/11/2016  đến 15/4/2017. 

Thứ Buổi học             Lớp   Giờ XH16 -VT1
Trung tâm Xã hội Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
GVCN: Nguyễn Thị Thơ
HAI CHIỀU 13:00 - 17:00 Thống kê xã hội Thầy Danh Từ : 28/11/2016 đến:  17/12/2016 
13:00 - 17:00 Thống kê xã hội Từ 2/1/2017  đến 14/1/2017 học tiếp Thống kê XH - 5 tiết/ buổi *2tuần
13:00 - 17:00 GDTC

Thầy Lực học từ 6/2/2017 đến 18/2/2017 và từ 27/2 đến 4/3/2017

  học  5 tiết/ buồi *3 tuần

13:00 - 17:00  GDAN-QP Cô Mỹ học từ 6/3/2017 đến 18/3/2017  học 20 tiết - 5 tiết/ buồi *2 tuần
13:00 - 17:00 GDAN-QP Thầy Lực học từ 3/4/2017 đến 15/4/2017   25 tiết- 5 tiết/ buồi *2 tuần
BA CHIỀU 13:00 - 17:00 Thống kê xã hội Thầy Danh Từ: 28/11/2016 đến:  17/12/2016 
13:00 - 17:00 Thống kê xã hội Từ 2/1 đến 7/1/2017 học tiếp Thống kê XH - 5 tiết/ buổi *1tuần
13:00 - 17:00 GDTC

Thầy Lực học từ 6/2/2017 đến 18/2/2017 và từ 27/2 đến 4/3/2017 

học  5 tiết/ buồi *3 tuần

13:00 - 17:00  GDAN-QP Cô Mỹ  học từ 6/3/2017 đến 18/3/2017  học 20 tiết - 5 tiết/ buồi *2 tuần
13:00 - 17:00 GDAN-QP Thầy Lực học từ 3/4/2017 đến 15/4/2017   25 tiết- 5 tiết/ buồi *2 tuần
CHIỀU 13:00 - 17:00 Kỹ năng sống Cô Thu Từ:28/11/2016 đến:  17/12/2016 
13:00 - 17:00 Kỹ năng sống Từ 2/1 đến 16/1/2017 học tiếp Kỹ năng sống Cô Thu 5 tiết/ buổi *3 tuần
13:00 - 17:00  Soạn thảo văn bản  Thầy Dũng   học từ 6/2/2017 đến 18/2/2017 và từ 27/2 đến 18/3/2017,  5 tiết/ buồi *5 tuần
13:00 - 17:00 GDAN-QP Thầy Lực  học từ 3/4/2017 đến 15/4/2017   25 tiết- 5 tiết/ buồi *2 tuần
NĂM CHIỀU 13:00 - 17:00 Kỹ năng sống Cô Thu Từ :28/11/2016 đến:  17/12/2016
13:00 - 17:00 Kỹ năng sống Từ 2/1 đến 16/1/2017 học tiếp Kỹ năng sống Cô Thu 5 tiết/ buổi *3 tuần
13:00 - 17:00 Soạn thảo văn bản

 Thầy Dũng  học từ 6/2/2017 đến 18/2/2017 và từ 27/2 đến 11/3/2017,

5 tiết/ buồi *4 tuần

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: