THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 6 - NĂM HỌC 2016 - 2017: Lớp DT14 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 06/02/2017 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DT14 (học ghép với DT15)
GVCN: Thầy Dương Xuân Hòa
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45 CHÀO CỜ
2 7:45 - 8:30 Chính trị Cô Mỹ Từ  13/02/2017
3 8:30 - 9:15 Chính trị ( 4 tuần) Đến 11/03/2017
4 9:45 - 10:30 Chính trị      
5 10:30 - 11:15 Chính trị      
6 11:15 - 12:00 SINH HOẠT LỚP THẦY HÒA    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Chính trị Cô Mỹ Từ  13/02/2017
8 13:45 - 14:30 Chính trị ( 4 tuần) Đến 11/03/2017
9 15:00 - 15:45 Chính trị      
10 15:45 - 16:30 Chính trị      
11 16:30 - 17:15        
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30      
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00  
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30        
3 8:30 - 9:15        
4 9:45 - 10:30        
5 10:30 - 11:15        
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 14:00 Văn hóa ( GDTX)      
8 14:00 - 15:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:30 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
10 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
11   Văn hóa ( GDTX)      
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: