THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4, NĂM HỌC 2016 - 2017 

Lớp XH15C1

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN 10/6/2017 

 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ XH15C1
TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI CHÁNH PHÚ HÒA
GVCN: Nguyễn Kiên Quân
SÁU SÁNG 1 7:45 - 8:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Thầy Hậu Từ 20/3/2017 đến 08/4/2017, 5 giờ/buổi x 03 tuần
2 8:30 - 9:15 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 10/4/2017 đến 22/4/2017 học môn Chăm sóc sức khỏe tâm thần, 5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Danh
3 9:45 - 10:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 24/4/2017 đến 06/5/2017 học môn CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS,
5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Dũng
4 10:30 - 11:15 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 08/5/2017 đến 27/5/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 3 tuần, GV: Thầy Hậu
5 11:15 - 12:00 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 29/5/2017 đến 10/6/2017 học môn Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình,
5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Cô Mỹ
CHIỀU 6 13:00 - 13:45 Công tác xã hội với người khuyết tật Thầy Hậu Từ 20/3/2017 đến 01/4/2017, 5 giờ/buổi x 02 tuần
7 13:45 - 14:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 03/4/2017 đến 22/4/2017 học môn Chăm sóc sức khỏe tâm thần, 5 giờ/buổi x 3 tuần, GV: Thầy Danh
8 15:00 - 15:45 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 24/4/2017 đến 06/5/2017 học môn CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS,
5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Dũng
9 15:45 - 16:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 08/5/2017 đến 20/5/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Hậu
10 16:30 - 17:15 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 22/5/2017 đến 10/6/2017 học môn Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình,
5 giờ/buổi x 3 tuần, GV: Cô Mỹ
    1 7:00 - 7:45 SINH HOẠT LỚP Thầy Quân    
BẢY SÁNG 2 7:45 - 8:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Thầy Hậu Từ 20/3/2017 đến 01/4/2017, 5 giờ/buổi x 02 tuần
3 8:30 - 9:15 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 03/4/2017 đến 15/4/2017 học môn Chăm sóc sức khỏe tâm thần, 5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Danh
4 9:45 - 10:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 17/4/2017 đến 06/5/2017 học môn CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS,
5 giờ/buổi x 3 tuần, GV: Thầy Dũng
5 10:30 - 11:15 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 08/5/2017 đến 20/5/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Hậu
6 11:15 - 12:00 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 22/5/2017 đến 03/6/2017 học môn Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình,
5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Cô Mỹ
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Công tác xã hội với người khuyết tật Thầy Hậu Từ 20/3/2017 đến 01/4/2017, 5 giờ/buổi x 02 tuần
8 13:45 - 14:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 03/4/2017 đến 15/4/2017 học môn Chăm sóc sức khỏe tâm thần, 5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Danh
9 15:00 - 15:45 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 24/4/2017 đến 06/5/2017 học môn CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS,
5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Dũng
10 15:45 - 16:30 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 08/5/2017 đến 20/5/2017 học môn Bạo lực gia đình, 5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Thầy Hậu
11 16:30 - 17:15 Công tác xã hội với người khuyết tật Từ 22/5/2017 đến 03/6/2017 học môn Dân số - Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình,
5 giờ/buổi x 2 tuần, GV: Cô Mỹ
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: