THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - NĂM HỌC 2016 - 2017: Lớp DH15 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/02/2017. 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ DH15
GVCN: Thầy Lý Quốc Cường
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45 CHÀO CỜ
2 7:45 - 8:45 Dựng phim (TH - N1) Thầy Hưng Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Dựng phim (TH - N1) ( 12 tuần) Đến 29/04/2017
4 10:15 - 11:15 Dựng phim (TH - N1)      
5   SINH HOẠT LỚP THẦY CƯỜNG    
CHIỀU 6 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
7 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
8 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
10 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:45 Kỹ sảo phim (LT) Thầy Hưng   06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Kỹ sảo phim (LT) ( 08 tuần)   01/04/2017
4 10:15 - 11:15 Kỹ sảo phim (LT)      
5 11:15 - 12:00 Kỹ sảo phim (LT)      
6   Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 13/05/2017  học môn: Kỹ sảo phim (TH-N1), 3 giờ x 1 buổi  x 6 tuần, GV: Thầy Hưng
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15  
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:45 Chính trị Cô Mỹ Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Chính trị ( 08 tuần) Đến 01/04/2017
4 10:15 - 11:15 Chính trị      
5 11:15 - 12:00 Chính trị      
6   Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 13/05/2017  học môn: Kỹ sảo phim (TH-N2), 3 giờ x 1 buổi  x 6 tuần, GV: Thầy Hưng
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
NĂM SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Dựng phim (TH - N2) Thầy Hưng Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Dựng phim (TH - N2) ( 12 tuần) Đến 29/04/2017
4 10:15 - 11:15 Dựng phim (TH - N2)      
5          
6    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15  
SÁU SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Kỹ sảo phim (TH-N1) Thầy Hưng   06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Kỹ sảo phim (TH-N1) ( 14 tuần)   13/05/2017
4 10:15 - 11:15 Kỹ sảo phim (TH-N1)      
5          
6      
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BẢY SÁNG 1          
2 7:45 - 8:45 Kỹ sảo phim (TH-N2) Thầy Hưng   06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Kỹ sảo phim (TH-N2) ( 14 tuần)   13/05/2017
4 10:15 - 11:15 Kỹ sảo phim (TH-N2)      
5          
6          
CHIỀU 7 13:00 - 13:45        
8 13:45 - 14:30        
9 15:00 - 15:45        
10 15:45 - 16:30        
11 16:30 - 17:15        
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: