THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - NĂM 2016 - 2017: Lớp ML15 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY: 06/02/2017 

Thứ Buổi học Tiết             Lớp   Giờ ML15
GVCN: Thầy LÊ VĂN PHƯƠNG
HAI SÁNG 1 7:00 - 7:45 CHÀO CỜ
2 7:45 - 8:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT) Thầy Thành Từ 06/02/2017
3 8:30 - 9:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT) ( 14 tuần) Đến 13/05/2017
4 9:45 - 10:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT)      
5 10:30 - 11:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT)      
6 11:15 - 12:00 SINH HOẠT LỚP THẦY PHƯƠNG    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BA SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:45 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N1) Thầy Thành Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N1) ( 14 tuần) Đến 13/05/2017
4 10:15 - 11:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N1)      
5          
6          
CHIỀU 7 13:00 - 14:00 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N2) Thầy Thành Từ 06/02/2017
8 14:00 - 15:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N2) ( 14 tuần) Đến 13/05/2017
9 15:30 - 16:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N2)      
10          
11          
SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Chính trị Thầy Chấn Từ 06/02/2017
3 8:30 - 9:15 Chính trị ( 08 tuần) Đến 01/04/2017
4 9:45 - 10:30 Chính trị      
5 10:30 - 11:15 Chính trị      
6 11:15 - 12:00        
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
NĂM SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:45 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N1) Thầy Thành Từ 06/02/2017
3 8:45 - 10:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N1) ( 14 tuần) Đến 13/05/2017
4 10:15 - 11:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N1)      
5          
6          
CHIỀU 7 13:00 - 14:00 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N2) Thầy Thành Từ 06/02/2017
8 14:00 - 15:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N2) ( 14 tuần) Đến 13/05/2017
9 15:30 - 16:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (TH - N2)      
10          
11          
SÁU SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:45        
3 8:45 - 10:15        
4 10:15 - 11:15        
5    
CHIỀU 7 13:00 - 13:45 Văn hóa ( GDTX)      
8 13:45 - 14:30 Văn hóa ( GDTX)      
9 15:00 - 15:45 Văn hóa ( GDTX)      
10 15:45 - 16:30 Văn hóa ( GDTX)      
11 16:30 - 17:15 Văn hóa ( GDTX)      
BẢY SÁNG 1 7:00 - 7:45        
2 7:45 - 8:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT) Thầy Thành Từ 24/04/2017
3 8:30 - 9:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT) ( 3 tuần) Đến 13/05/2017
4 9:45 - 10:30 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT)      
5 10:30 - 11:15 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm (LT)      
5 11:15 - 12:00        
     
CHIỀU 1 13:00 - 13:45        
2 13:45 - 14:30        
3 15:00 - 15:45        
4 15:45 - 16:30        
5 16:30 - 17:15        
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: