TRỢ GIÚP TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HÒA NHẬP HỌC ĐƯỜNG 

Tác giả: ThS. Phạm Văn Hảo.

Do Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội.

Sách dày: 211 trang.

 

Trong thời điểm hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế thế giới, sự giao thoa giữa các nền văn hóa, đối thoại giữa các nền văn minh và vòng xoáy toàn cầu hóa đã tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam. Hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa đang tạo ra những vấn đề xã hội như: gia tăng khoảng cách giàu nghèo, thất nghiệp, đô thị hóa và di cư, những rạn nứt trong quan hệ gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội, gia tăng tình trạng xâm hại và bóc lột trẻ em… Trong bối cảnh đó, trẻ em là đối tượng phải chịu nhiều tác động nhất. Khủng hoảng gia đình, vấn đề đói nghèo, đại dịch HIV/AIDS đã là một trong những nguyên nhân của trẻ em lang thang, trẻ em lao động sớm, vi phạm pháp luật, mồ côi không nơi nương tựa và bị lạm dụng tình dục. Những hiện tượng trên đã và đang là vấn đề bức thiết, được toàn xã hội quan tâm. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai, chăm lo cho trẻ em là chăm lo cho tương lai của xã hội. Vì vậy, việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là việc làm vì sự ổn định, phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chương trình hành động, nhiều chính sách dành cho trẻ em, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Song, chúng ta đều biết rằng, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không phải là vì việc làm đơn giản. Công việc đó, đòi hỏi nhân viên công tác xã hội phải được đào tạo chuyên nghiệp, với hệ thống kiến thức tương đối toàn diện về tâm lý, y học,  pháp luật, giao tiếp và phải được rèn luyện những kỹ năng làm việc đặc thù mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

 

  Công tác xã hội trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường sẽ giúp người đọc, người học chuyên ngành công tác xã hội tiếp cận với những kiến thức cơ bản về phương pháp làm việc với một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn điển hình.

 Tài liệu được kết cấu thành ba chương:

 Chương 1 – Khái quát về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhu cầu hòa nhập học đường;

Chương 2 – Chính sách và pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

Chương 3 – Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập học đường.

   Trong đó, tài liệu đã đề cập đến một số vấn đề về khái niệm, thực trạng, nguyên nhân, tâm lý, các chính sách và quy định pháp luật có liên quan đến một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn điển hình: trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em lang thang, trẻ e, bọ xâm hại tình dục, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bạo lực gia đình, trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đồng thời, tài liệu cũng dành một phần lớn nội dung để đề cập đến phương pháp và kỹ năng trợ giúp các nhóm trẻ nói trên hòa nhập học đường. Điều 40, Luật bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 đã xác định 11 nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tuy nhiên, trong phạm vi giáo trình ở trình độ trung cấp nghề, chúng tôi tập trung vào một số nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trọng tâm, những nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác được đề cập trong các tài liệu tham khảo khác.

 

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH00043

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: