THAM VẤN TRẺ EM THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TẬP TRUNG VÀO GIẢI QUYẾT 

Lịch sử (bối cảnh) của phương pháp tiếp cận tập trung vào giải quyết:

Phương pháp tiếp cận tập trung vào giải quyết được bắt đầu bằng câu hỏi điều gì có thể giúp trong một thời gian ngắn mang lại sự thay đổi cho thân chủ trong lĩnh vực trị liệu gia đình. Trong mô hình thực hiện phương pháp tiếp cận tập trung vào giải quyết, tham vấn viên phương pháp không nhìn nhận vấn đề của thân chủ một cách khách quan thông qua kiến thức chuyên môn mà ngược lại phải xem mình là “người đang học hỏi tìm kiếm thông tin từ thân chủ”, là “người đang học về cuộc sống của thân chủ”. Theo đó, việc tiếp cận này đòi hỏi phải có sự hoán đổi mô hình xem thân chủ mới là chuyên gia. Mô hình này được phản ánh trong quá trình làm việc cùng với thân chủ tiếp cận tập trung vào giải quyết thay vì sự thất bại và nhược điểm thì tập trung lấy trọng tâm vào sự thay đổi mà thân chủ mong muốn và là cách giúp họ thay đổi cuộc sống của mình một cách tích cực bằng việc sử dụng ưu điểm của chính mình và những nguồn lực liên quan.

 

Ông Steve De Shazer và bà Kim In Soo chính là khai sinh ra phương pháp tiếp cận tập trung vào giải quyết và được chính thức giới thiệu ở Hàn Quốc vào một kì workshop được tổ chức tại trường Đại học nữ Ewha năm 1987. Trong quá khứ, người ta gọi tên là Mô hình tập trung vảo giải quyết nhưng với nguyên lý và tinh thần của phương pháp này thì từ “mô hình” người ta cho rằng vẫn còn có giới hạn của nó. Nên gần đây, thống nhất gọi chung trên toàn thế giới là “Tiếp cận tập trung vào giải quyết”. Phương pháp tiếp cận tập trung vào giải quyết được bắt đầu từ lĩnh vực trị liệu gia đình, tuy nhiên từ năm 2013 đến nay phương pháp này được sử dụng ở đa dạng các lĩnh vực đòi hỏi cần có mối quan hệ nhân sinh hiệu quả và tích cực như lĩnh vực công tác xã hội, những lĩnh vực liên quan đến tham vấn phỏng vấn, trường lớp, tập huấn và quản lý tổ chức v.v.

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000169. 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: