QUẢN TRỊ MẠNG VÀ ỨNG DỤNG CỦA ACTIVE DIRECTORY 

Tác giả: Ngọc Tuấn.

Do Nhà xuất bản thống kê.

Sách dày: 364 trang.

 

...

       Directory rất hữu ích cho bất kỳ ai muốn triển khai, quản trị hay tự động hóa Active Directory. Cuốn sách này có thể là một tài liệu tham khảo rất tốt cho các bạn làm công việc quản lý mạng và thật sự rất hữu ích cho những bạn lập trình muốn khởi đầu thực hiện chắc chắn những thao tác trong một ứng dụng.

        “Tự học quản trị mạng Active Dictionary trong môi trường Windows Server” là một quyển sách được lựa chọn tốt nhất trong việc mô tả trọn vẹn nội dung mấu chốt trong Active Dictionary, cách để thiết kế cấu trúc Active Dictionary và cách tự động hóa việc sử dụng Active Dictionary Service Interfaces (ADSI) và Windows Management Instrument (WMI).

        Sách được chia làm 2 tập, tập 1 với 8 chương trình bày các nội dung như: Forest, Domain, và Trust; Các Domain Controller, Global Catalog và FSMOS; Tìm kiếm và xử lý các đối tượng; Các đơn vị tổ chức; Các Users; Các nhóm; Các Computer.

        Active Dictionary của phiên bản trước không miêu tả cách để hoàn tất mỗi trạng thái có bên trong Active Dictonary. Thì điều đó được hỗ trợ trong cuốn sách này. Cùng với việc bổ sung vào thông tin mới được mô tả trong các Recip, rất đầy đủ để trả lời hầu hết các câu hỏi về Active Dictionary.

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo.

Mã sách: TH00026/1

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: