Quản lý ca trong thực hành công tác xã hội với trẻ em 

Tác giả: Dự Án Cầu Vòng.

 Sách dày: 140 trang.

 

   Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng luôn là những thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội để có thể thực hiện một cách có hiệu quả. Chúng ta đã gặp không ít khó khăn trong tác này, đó chính là sự hạn chế về trình độ chuyên môn trong quá trình làm việc với trẻ em, đặc biệt là công việc Quản lý ca theo hướng chuyên nghiệp.

  Tài liệu Quản lý ca này nhằm cung cấp kiến thức kỹ năng cơ bản về quản lý ca cho sinh viên ngành Công tác xã hội (CTXH) và nhân viên xã hội (NVXH) bán chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực này. Những nguyên lý chung trong quản lý ca được giới thiệu mang tính khái quát trong khi đó quy trình và kỹ năng quản lý ca được chú trọng hơn trong tài liệu này.

Với sự tài trợ của USAID, tổ chức WWO đã hỗ trợ kỹ thuật cho đối tác là trường Đại học Lao dộng Xã hội – Cơ sở 2 (ULSA2) tổ chức các hội thảo để xây dựng ba bộ tài liệu giảng dạy, gồm Quản lý ca, Bộc lộ thông tin với trẻ và Quản lý Stress.

  Tài liệu được biên soạn bởi các giảng viên đầu ngành về CTXH đến từ 10 trường đại học trong cà nước dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Catherine Briscoe, một chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy công tác xã hội cũng như trong xây dựng giáo trình, đặc biệt là trong bối cảnh xã hội ở Việt Nam.

  Tài liệu này gồm có 2 tập: tập 1 dành cho sinh viên CTXH và nhân viên xã hội bán chuyên nghiệp; tập 2 gồm những “mô-đun” giảng dạy dành cho giảng viên, tập huấn viên

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: XH000126

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: