Nghệ thuật giao tiếp và chỉ huy 

Tác giả : Đỗ Đình Tiệm – Phạm Công Minh          

Do nhà xuất bản Thanh Niên  - 2000

Sách dày 204 trang

 

   Léninen có nói: “ Chỉ có hai hạng người sau đây không có lỗi lầm: những người còn trong bụng mẹ, chưa sinh ra và những người bỏ vào quan tài chờ người mang đi chôn”.

   Ai trong chúng ta cũng có lỗi lầm: Lý do đã làm việc đã giao tiếp là xảy ra khuyết điểm. Theo Chủ Tịch Hồ Chí Minh điều quan trọng không phải là cố gắng không có khuyết điểm nào, nhưng chính là tự kiểm thảo để lấy khuyết điểm mà sửa chữa, hoặc bị người khác chỉ trích, ta nhận ra dược lỗi lầm của mình để sửa chữa.

   Người khác dễ nhận ra khuyết điểm của chúng ta, Còn chính chúng ta thường lại khó nhận thấy khuyết điểm ấy.

   Đã sống là phải giao tiếp và đôi khi còn phải chỉ huy

   Tập sách này giúp bạn một số phương pháp áp dụng cho cuộc sống, một số quy tắc trong việc giao tiếp và chỉ huy

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

MÃ SÁCH : KN000125

 
 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: