NĂNG ĐỘNG NHÓM 

Tác giả :TRẦN THI HỒNG CHÂU          

Sách dự án nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội cơ sở tại TPHCM- xuất bản năm 2013

Sách dày 37 trang

 

Khái niệm về nhóm – Năng động nhóm:

 1. Nhóm:

Nhóm nhỏ là tập hợp những con người có hành vi tương tác nhau trên cơ sở những kỳ vọng chung có liên quan đến lối ứng xử của người khác, bao gồm một số vị trí và vai trò để thực hiện các mục tiêu (chung và riêng) và thoải mãn các nhu cầu cá nhân. Sự thỏa mãn các nhu cầu cá nhân này phải phụ thuộc vào việc thực hiện mục tiêu chung của nhóm, và mức độ thỏa mãn tất nhiên phụ thuộc vào nhóm hiệu quả hay kém hiệu quả.

Sự tác động hỗ tương ở nhóm có được là nhờ mỗi cá nhân phát triển vai trò của mình, thể hiện cá tính của mình và củng cố vị trí trong nhóm qua các khía cạnh của ứng xử (ngôn ngữ có lời, ngôn ngữ không lời, cảm xúc, khoảng cách).

Nhóm là một hợp người đến với nhau vì có cùng mục đích, có cùng mục đích, có chung một hay nhiều mối quan tâm hoặc lợi ích.

 Không phải bất cứ một tập hợp người nào cũng được gọi là nhóm.

Ví dụ: Khoảng 5 – 10 người đang bu lại xem một chiếc xe tải đụng con bò.

 Họ không có quan hệ gì nhau, không quen biết nhau, không giúp đỡ nhau.

 Họ muốn làm gì tùy ý, không có tuân theo qui định nào cả.

 Họ không có tổ chức, không có ai là quản lý hay điều hành.

 Do đó họ chỉ là đám đông, không phải là một nhóm.

 Có 4 yếu tố để hình thành một nhóm:

Có chung một mục đích và cùng chia sẽ trách nhiệm để đạt đến mục đích đó.

Có mối quan hệ tác động qua lại thông qua giao tiếp, có ảnh hưởng đến nhau.

Sinh hoạt theo những qui tắc riêng.

 Mỗi thành viên đều có một hoặc nhiều vai trò nhất định tùy theo tình huống.

 Mục tiêu chung

2. Năng động nhóm:

 Năng động nhóm là các hoạt động tâm lý thông qua các mối tương tác và phản ứng giữa các thành viên trong một nhóm nhỏ và từ đó đưa đến sự chuyển dịch các vị trí và vai trò của từng thành viên, cuối cùng tạo sự thay đổi tích cực hoặc tiêu cực nơi họ.

 Năng động nhóm đề cập đến một hệ thống các hành vi và quá trình tâm lý xảy ra trong một nhóm xã hội (intragroup dynanmics), hoặc giữa các nhóm xã hội (intergroup dynanmics).

Nghiên cứu năng động nhóm sẽ có thể hữu ích trong việc tìm hiểu hành vi ra quyết định, theo dõi sự lây lan của căn bệnh trong xã hội, tạo ra các kỹ thuật điều trị hiệu quả, và theo sự xuất hiện và phổ biến của những ý tưởng mới và công nghệ.

 Năng động nhóm là nền tảng của sự hiểu biết phân biết chủng tộc, phân biệt giới tính, và các hình thức của định kiến xã hội và phân biệt đối xử. Những lĩnh vực này của ứng dụng này được nghiên cứu tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, khoa học chính trị, dịch tễ học, giáo dục, công tác xã hội, kinh doanh và các nghiên cứu truyền thông.

  Thuật ngữ “Năng động Nhóm” đề cập đến sự tương tác giữa con người đang nói chuyện với nhau (truyền thông) trong một nhóm. Năng động nhóm có thể được nghiên cứu trong các bối cảnh kinh doanh, tình nguyện, trong các lớp học, và xã hội. Bất cứ lúc nào có ba hoặc nhiều hơn cá nhân tương tác hoặc nói chuyện với nhau là có năng động nhóm.

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : XH000157

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: