KỸ NĂNG BIỆN HỘ 

Tác giả :Thạc sĩ LÊ THỊ MỸ HƯƠNG         

Sách dự án nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội cơ sở tại TPHCM- xuất bản năm 2013

 

Hiện nay, công tác biện hộ được thực hiện gần như hàng ngày và tiến hành ở nhiều cấp độ, qui mô khác nhau, với sự nhận thức cũng rất khác nhau, tuy nhiên công tác biện hộ chưa nhận được sự quan tâm đúng với tầm quan trọng của nó trong công tác phát triển, trong những hoạt động xã hội, điều này dẫn đến những kết quả hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Tài liệu cung cấp những hiểu biết cơ bản về khái niệm biện hộ, các hình thức, các nguyên tắc, quy trình biện hộ, đồng thời cũng trang bị một số kỹ năng cần thiết để giúp nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) thực hiện biện hộ cho thân chủ một cách hiệu quả.

Từ biện hộ bắt nguồn từ tiếng La Tinh, có nghĩa là “trao tiếng nói cho”. Ở Việt nam, khái niệm vận động, biện hộ có nội dung tương tự nhau và người ta thường dùng chung 2 từ này để chỉ một hay nhiều hoạt được thực hiện nhằm thay đổi tình trạng hiện tại, chưa tốt theo hướng có lợi cho đối tượng thiệt thòi, yếu thế.

Trong tài liệu này, từ biện hộ sẽ được sử dụng xuyên suốt qua các bài để tham dự viên dễ theo dõi.

Biện hộ: Theo Hiệp hội Công tác xã hội (2000), biện hộ là hoạt động thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, nhằm đem lại công bằng xã hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu thế trong cộng đồng.

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : XH000164

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: