KẺ THÀNH CÔNG PHẢI BIẾT LẮNG NGHE 

Tác giả: Kim Diệu (dịch)

Do  nhả xuất bản Lao độn Hà nội xuất bản  năm  2011

Sách dày: 383 trang

 

 

Nguyên tắc tạo nên hiệu quả giao tiếp  mà tuyết phục người khác ma tác giả nêu trong cuốn sách này  là một cẩm nang bổ ích giúp cho người đóc có những cách thức  hành động hiệu quả.

  Nội dung cuốn sách cũng trình bày những cách thức lắng nghe và thể hiện sự lắng nghe người khác như những lý thuyết về giao tiếp phổ biến hiện nay , mà còn mỡ rộng ra lĩnh vực tâm lý con người khi giao tiếp, để giúp cho chúng ta tìm ra cách tự điều chỉnh ban thân trong giao tiếp và ứng xử để có thể tiếp cận được mọi người, thu phục và thuyết phục họ tốt hơn .

 Khi chúng ta đọc cuốn sách này sẽ cảm thấy có ý nghĩa ứng dụng to lớn đối với cộng việc. Thu phục và thuyết phục người khác không đơn giản chỉ là lắng nghe học mà quan trọng là ấn tượng mà họ nhận được  từ những cách biểu hiện của chính chúng ta.

 Bên cạnh đó tác giả còn đưa ra những mẫu chuyện  trong các tình huấn để minh họa cho các nguyên tắc  giao tiếp và lắng nghe, các tình huấn này rất hữu ích để vận dụng trong cuộc sống chúng ta.

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

MÃ SÁCH: KN000015

 

 

 

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: