HỒ SƠ XÃ HỘI 

Tác giả : NGUYỄN THI OANH          

Sách dự án nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội cơ sở tại TPHCM- xuất bản năm 2013

Sách dày 20 trang

 

Báo trường hợp (case report) là một kỹ năng được dùng phổ biến trong lĩnh vực y tế. Trong y tế, báo cáo trường hợp là một hình thức cổ xưa nhất của các loại báo cáo y tế. Theo Wikipedia: Trong y tế, báo cáo trường hợp là một báo cáo chi tiết về những triệu chứng, dấu hiệu, chuẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân. Báo cáo trường hợp có thể chứa đựng thông tin nhân khẩu của bệnh nhân nhưng chỉ mô tả những trường hợp hiếm gặp hoặc không điển hình. Báo cáo về một trường hợp thường là một bài trình bày gây bất ngờ để mô tả những phát hiện và những dự đoán, đi kèm với việc xem xét các báo cáo trường hợp trước đó để đặt trường hợp được báo cáo trong một bối cảnh nhất định.

 Trong Công tác xã hội (CTXH), có ít tài liệu về báo cáo trường hợp cả tiếng anh và tiếng việt, chỉ có các tài liệu về “ documentation” (tạm dịch là tài liệu hóa). Tài liệu hóa là việc ghi chép và lưu trữ các thông tin về thân chủ. Tài liệu hóa trong CTXH rất quan trọng, phục vụ sáu chức năng chính: (1) đánh giá và lập kế hoạch; (2) cung cấp dịch vụ; (3) tạo tính liên kết và phối hợp với các dịch vụ; (4) giám sát; (5) đánh giá dịch vụ; (6) nghiên cứu. Các tài liệu mà Nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) tạo ra như: tờ khai tiếp nhận, nhật ký, ghi chép vấn đàm, phiếu thông tin cơ bản , phiếu đánh giá nhu cầu, báo cáo đánh giá tâm lý xã hội, báo cáo vãng gia, báo cáo trường hợp, biên bản cuộc họp, bản ghi nhớ, các dự án, các chương trình, các nghiên cứu, các quyết định, các bài báo, sách, bài viết hội thảo… Như vậy, báo cáo trường hợp là một trong số các tài liệu mà NVCTXH cần phải thực hiện.

Báo cáo trường hợp trong CTXH là trung tâm lưu trữ các thông tin và nối kết các tài liệu về một thân chủ nhằm cung cấp cho người đọc sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về tiến trình quản lý một trường hợp thân chủ, là cơ sở để đánh giá sự thay đổi của thân chủ, hiệu quả làm việc của NVCTXH, công tác kiểm huấn và công tác quản lý. Đồng thời, báo cáo trường hợp cũng góp phần đưa ra những đề xuất, kiến nghị cho việc cải thiện hoặc thay đổi trong thực hành nghề nghiệp.

 Nghiên cứu trường hợp (case study) và báo cáo trường hợp thường bị nhầm lẫn với nhau. Nghiên cứu trường hợp là một hình thức rộng rãi hơn báo cáo trường hợp. Nghiên cứu trường hợp được hiểu là một phân tích chuyên sâu về một trường hợp, sự kiện, tình huống trong đó nhấn mạnh các yếu tố liên quan đến bối cảnh phát triển. Nghiên cứu trường hợp phổ biến trong khoa học xã hội và khoa học đời sống.

Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện trường

Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

 Mã sách : XH000165

 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: