GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ QUYỀN THỪA KẾ 

Tác giả: TS. Lê Minh Hùng.

Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam.

 Sách dày: 423 trang.

 

Nhằm có đủ tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên và việc học tập của học viên, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy đối với chương trình đào tạo cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường cho biên soạn Giáo trình Pháp Luật về tài sản, quyền sở hữu tài sản và quyền thừa kế.

 

Nội dung cơ bản của Giáo trình bao gồm: khái quát về tài sản, quyền sở hữu tài sản, các hình thức sở hữu, bảo vệ quyền sở hữu bằng Luật dân sự, khái luật về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán nợ từ di sản và phân chia di sản.

 Giáo trình này gồm có 7 chương

 Chương 1: Tài sản và quyền sở hữu

 Chương 2: Các hình thức sở hữu

 Chương 3: Bảo vệ quyền sở hữu bằng luật dân sự

 Chương 4: Khái luận về quyền thừa kế

 Chương 5: Thừa kế theo di chúc

 Chương 6: Thừa kế theo pháp luật

 Chương 7: Thanh toán nợ từ di sản, phân chia di sản

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000223.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: