GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT VỀ CHỦ THỂ KINH DOANH 

Tác giả: PGS.TS. Bùi Xuân Hải. Do Nhà Xuất Bản Hồng Đức – Hội Luật Gia Việt Nam. Sách dày: 523 trang. Năm Xuất Bản: 2015. 

Giáo trình này được tập thể giảng viên Bộ môn Luật Thương Mại, Khoa Luật Thương mại của Trường Đại học Luật TP.HCM biên soạn trên cơ sở sự phát triển cả về lượng và về chất từ Tập bài giảng Pháp luật về chủ thể kinh doanh và Pháp luật về giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã được nhà trường đưa vào sử dụng gần đây.

 

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh trình bày những vấn đề lý luận về các mô hình tổ chức kinh doanh và giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; phân tích pháp luật thực định về các loại hình tổ chức kinh doanh ở Việt Nam và việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản các doanh nghiệp và hợp tác xã. Trong mỗi chương, chúng tơi có liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu khác để bạn đọc có thể tham khảo.

 Mặc dù hợp tác xã không được chính thức công nhận là một chủ thể kinh doanh nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi vẫn đưa nội dung giảng dạy pháp luật về hợp tác xã vào trong giáo trình này. Nội dung của giáo trình được biên soạn vào năm 2011 và bổ sung vào thời điểm tháng 3 năm 2013, do đó một số nội dung có thể sẽ không còn phù hợp với sự thay đổi của pháp luật sau thời điểm này, vì vậy người đọc cần lưu ý khi sử dụng.

 Các bạn có thể tham khảo sách tại thư viện

Trường Trung Cấp Nghề Nhân Đạo

Mã sách: LU000214.

 
 
 

Đăng ký online

FAPAGE

Liên kết các tổ chức hỗ trợ học nghề

 

 

 

Ảnh Hoạt Động

Vidéo clip

Thống kê

  • Hôm nay: 
  • Tất cả: